Спостережна рада кредитної спілки “УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА” (Ідентифікаційний код – 24594270, 08000, Київська область, смт.Макарів, вул.Б.Хмельницького, 9, оф.24) оголошує про скликання чергових загальних зборів членів КС “УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА”, які відбудуться 24 травня 2018 року за адресою: Україна, Київська область, Ставищенський район, смт.Ставище, вул.Радянська,48-А. Початок реєстрації о 10.00, початок загальних зборів о 10.30.

Порядок денний загальних зборів :

 1. Затвердження порядку денного.
 2. Заслуховування та затвердження звітів органів управління КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА».
 3. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА».
 4. Затвердження річної звітності та результатів діяльності кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» за 2017 рік.
 5. Про розподіл нерозподіленого доходу, що залишається в розпорядженні КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» за підсумками 2017 року.
 6. Затвердження аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» за 2018 рік.
 7. Затвердження Статуту кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» в новій редакції.
 8. Затвердження Положення про правління кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» в новій редакції.
 9. Затвердження Положення про кредитний комітет кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» в новій редакції.
 10. Ознайомлення з бюджетом КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» на 2018 рік.
 11. Різне.

Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» повинні підтвердити свої повноваження, у разі особистого представлення, – шляхом надання паспорта чи документа, що його замінює, у разі представлення за дорученням, – шляхом надання паспорта чи документа, що його замінює, а також, відповідного доручення.

З повагою та найкращими побажаннями,

Спостережна рада КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА»

 

Related posts