Спостережна рада кредитної спілки “УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА” (Ідентифікаційний код – 24594270, 08000, Київська область, смт.Макарів, вул.Б.Хмельницького, 9, оф.24) оголошує про скликання чергових загальних зборів членів КС “УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА”, які відбудуться 28 квітня 2017 року за адресою: Україна, Київська область, Макарівський район, смт.Макарів, вул.Д.Ростовського, 27. Початок реєстрації о 09.30, початок загальних зборів о 10.00.

Порядок денний загальних зборів :

  1. Затвердження порядку денного.
  2. Заслуховування та затвердження звітів органів управління КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА».
  3. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА».
  4. Затвердження річної звітності та результатів діяльності кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» за 2016 рік.
  5. Про розподіл нерозподіленого доходу, що залишається в розпорядженні КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА»за підсумками 2016 року.
  6. Затвердження аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА»за 2017 рік.
  7. Затвердження Положення про правління кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» в новій редакції.
  8. Затвердження Положення про кредитний комітет кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» в новій редакції.
  9. Ознайомлення з бюджетом КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА»  на 2017 рік.
  10. Різне.

 

Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» повинні підтвердити свої повноваження, у разі особистого представлення, – шляхом надання паспорта чи документа, що його замінює, у разі представлення за дорученням, – шляхом надання паспорта чи документа, що його замінює, а також, відповідного доручення.

 

 

З повагою та найкращими побажаннями,

 

Спостережна рада та правління КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА»

 

Related posts