КРЕДИТНА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА»

Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 11 листопада 1996 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки»,«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Повне найменування відповідно до установчих документів:
КРЕДИТНА СПІЛКА   «УКРАЇНСКЬКА ПРОВІДНА»
Код за ЄДРПОУ:
 24594270

Код території за КОАТУУ: 3222755100
Поштовий індекс: 08000
Область: Київська
Район:  Макарівський
Населений пункт:  селище міського типу Макарів
Вулиця, номер будинку: Б.Хмельницького, будинок 9, офіс 24
 
Повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг:

– залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Види господарської діяльності, на провадження яких видані ліцензії:
1) Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Назву ліцензії змінено на «Діяльність кредитної спілки по залученню фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення».
Cерія та номер (за наявності) виданої ліцензії: серія АЕ № 199835
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: № 3499 від  18.10.2013 
Дата початку дії (за наявності) ліцензії: 18.10.2013

Строк дії ліцензії: безстроковий
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія 

 

2) Діяльність кредитної спілки з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: розпорядження Нацкомфінпослуг № 439 від 28.02.2017

Дата початку дії (за наявності) ліцензії: 28.02.2017

Строк дії ліцензії – безстроковий

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія

Витяг з ЄДРПОУ

Одним із рішень проблеми обмеженого доступу до дешевих мікрофінансових ресурсів є створення кредитної спілки. Така установа на рівні громади сприяє розвитку малого і середнього бізнесу, відновленню та вдосконаленню побутових послуг, підвищенню рівня взаємо- та самодопомоги мешканців громади.


Прикладом успішної реалізації цієї моделі є Кредитна спілка «Українська Провідна», яка була створена 1997 року в Київській області і налічує на сьогодні понад 1000 членів.

Кредитна спілка «Українська Провідна» пропонує своїм членам такі фінансові послуги:

  • Залучення вкладів на депозитні рахунки.
  • Надання кредитів.
  • Надання поручительств при виконання членом кредитної спілки зобов’язань перед третіми особами.

Члени кредитної спілки мають можливість нагромаджувати заощадження на своїх депозитних рахунках, а в скрутну хвилину отримати без зайвої тяганини кредит на споживчі цілі (придбання товарів і послуг, необхідних для підвищення рівня життя й добробуту позичальника) чи підприємницькі цілі (збільшення своїх прибутків та отримання доходу, які є джерелом повернення кредиту)

Завдяки тому, що Кредитна спілка «Українська Провідна» була створена без сторонньої фінансової підтримки та була розроблена і впроваджена власна оригінальна кредитна політика, жителі Київщини повірили в переваги й реальну силу спільної каси, що є важливим елементом створення соціального капіталу громади.